Thiết kế, thi công trụ sở chi nhánh VTB TP HCM

Thiết kế và thi công hoàn thiện trụ sở ngân hàng VTB TP Hồ Chí Minh.

Không gian 1 phòng giao dịch trụ sở chi nhánh.

LAM LINH PHU PHONG GIAO DICH VTB

Không gian 2 phòng giao dịch trụ sở chi nhánh.

LAM LINH PHU PGD VTB

 

Không gian 1 phòng họp lớn.

LAM LINH PHU VAN PHONG

 

Không gian 2 phòng họp lớn.

LAM LINH PHU VAN PHONG

Không gian làm việc.

LAM LINH PHU VAN PHONG

Bài viết liên quan