Trụ sở ngân hàng công thương vtb

Thiết kế và thi công hoàn thiện ngân hàng công thương VTB.

Không gian nội thất phòng họp 1.
LAM LINH PHU VTB

Không gian nội thất phòng họp 2.

LAM LINH PHU VTB

Không gian nội thất sảnh lễ tân.

LAM LINH PHU VTB

Không gian nội thất phòng truyển thống 1.

LAM LINH PHU VTB

Không gian nội thất phòng truyển thống 2.

LAM LINH PHU VTB

 

Bài viết liên quan