Chi nhánh – Phòng giao dịch ngân hàng BIDV-BR

Thiết kế thi công hoàn thiện chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV

Các diện không gian phòng giao dịch tầng 1.

LAM LINH PHU- PHOI CANH TANG 1

Các diện không gian phòng giao dịch tầng 1.

LAM LINH PHU PHOI CANH BIDV TANG 1

Các diện không gian phòng giao dịch tầng 1.

LAM LINH PHU KHONG GIAN GIAO DICH BIDV

Các diện không gian phòng giao dịch tầng 1.

LAM LINH PHU KHONG GIAN GIAO DICH BIDV

Các diện không gian phòng giao dịch tầng 1.

LAM LINH PHU KHONG GIAN GIAO DICH BIDV

Bài viết liên quan